Hur mycket tar Exiris FoKAB betalt för sina tjänster?

Vad våra tjänster kostar diskuteras alltid i samråd med uppdragsgivaren eftersom det kan vara en lång rad faktorer som påverkar arbetsinsatsen som efterfrågas. Nedan följer några riktlinjer för hur vi debiterar våra tjänster.

Föreläsningar: Vi utgår här ifrån rekommenderade universitets- och högskolearvoden för disputerade och professorskompetenta föreläsare. Detta arvode är cirka 1400-1500 kr/föreläsningstimme för 2024. I de flesta fall tillkommer förberedelsetid och ersättning för betydande restid i förekommande fall.

Konsultationer/rådgivning: För konsultationer, rådgivningar, privat coachning och frågor om läkemedel och läkemedelsbehandling brukar vi rekommendera personliga möten om 1 timme per gång. För att vara tillgängliga rekommenderar vi att sådana privata möten sker digitalt men personliga möten kan också anordnas om så önskas. Vi debiterar 1200 kr/timme och då ingår viss förberedelsetid då vi önskar att mötena ska vara väl förberedda genom att personen vi träffar har skickat in visst material i förväg, till exempel frågor som önskas diskuteras, avidentifierade journalhandlingar, en personlig berättelse etc.

Utredningsuppdrag: Exiris utför även mer renodlade utredningsuppdrag där dokumentation kan gås igenom, sammanställas och analyseras. Sådana uppdrag debiteras med 600 kr/timme.

Kostnaderna för tjänsterna ovan avser exklusive moms.