Exiris Förlag och Konsult AB är ett företag som specialiserat sig på att populärvetenskapligt presentera Tomas Ljungbergs forskning och det alternativa perspektiv på människans psykiska fungerande som han har utvecklat. På hemsidan kan man hitta en beskrivning av vad det alternativa perspektivet innebär och en kortfattad presentation av de böcker han har skrivit.

Tomas Ljungberg är ofta ute och föreläser om sin forskning och anlitas också som konsult i frågor som gäller praktiska tillämpningar av synsättet. På hemsidan finns därför också information om sådana övriga tjänster och uppdrag som Exiris FoKAB kan hjälpa till med.

Läs mer om våra böcker nedan på denna sida. De kan beställas via den vanliga bokhandeln. Vid köp om flera ex samtidigt kan Exiris FoKAB lämna rabatt. Kontakta oss för prisuppgifter i sådana fall.

Har ni frågor eller kommentarer är det bara att ni kontaktar oss, t.ex. via kontaktformuläret som ligger sist i fliken Om Oss.

 

Information om våra böcker

AD/HD i nytt ljus;      13 år senare - var står vi idag?

AD/HD i nytt ljus;   13 år senare - var står vi idag? Tomas Ljungbergs senaste bok som är en uppdaterad nyutgåva av hans bok  AD/HD i nytt ljus som gavs ut 2008. Två nyskrivna kapitel ingår, som bl a handlar om spelet bakom att Sverige så ensidigt har anammat ett neuropsykiatriskt synsätt, vilket i sin tur har lett till den höga förskrivningen av AD/HD-läkemedel som vi har i Sverige idag. Den är på 432 sidor och finns tillgänglig i handeln från och med mitten av juni (ISBN 978-91-971541-6-7).

             

****************************************


MÄNNISKAN, KULTUREN OCH EVOLUTIONEN - ett alternativt perspektiv

MÄNNISKAN, KULTUREN OCH EVOLUTIONEN - ett alternativt perspektiv. Tomas Ljungberg, 2012 - reviderad nyutgåva (ISBN 978-91-971514-4-3). Denna klassiska bok finns nu i en reviderad och uppdaterad nyutgåva. Den är på 480 sidor.

                   

****************************************

MIN VÄG TILL DEN URSPRUNGLIGA ORDNINGEN

MIN VÄG TILL DEN URSPRUNGLIGA ORDNINGEN. Tomas Ljungberg, 2013 (ISBN 978-91-971514-5-0. Boken är på 440 sidor.

            

*****************************************

VAD ÄR NATURLIGT FÖR MITT BARN?

VAD ÄR NATURLIGT FÖR MITT BARN? En introduktion till hur man som förälder kan ta hand om sitt barn på ett mer naturligt och biologiskt ursprungligt sätt. Tomas Ljungberg, 2012 (reviderad nyutgåva; ISBN 978-91-971514-3-6). Häftet är på 64 sidor.

              


****************************************

SJÖMANNEN SOM GICK GENOM VÄGGEN

SJÖMANNEN SOM GICK GENOM VÄGGEN - om människans exceptionella upplevelser. Tomas Ljungberg och Björn Wrangsjö, 2018 (ISBN 978-91-87852-60-2; 288 sidor). Denna bok av Tomas Ljungberg är skriven tillsammans med barnpsykiatrikern och forskaren Björn Wrangsjö. Den är utgiven i samarbete med Dualis Förlag i Ludvika.

   

© Copyright Exiris Förlag och Konsult AB