Om AD/HD

Under denna flik beskrivs några aktuella områden vad gäller kunskap, forskning och debatt om AD/HD.

Aktuell forskning

Här beskrivs aktuella forskningsstudier, framför allt sådana studier som visar att den i Sverige förhärskande neuropsykiatriska förklaringsmodellen inte är hållbar, studier som därför vanligen inte synliggörs i Sverige.

Aktuella debatter

Under denna flik beskrivs olika debatter som förts i Sverige och utomlands. Fokus är även här att lyfta debatter som inte passar in i den svenska neuropsykiatriska modellen och därför inte ges plats i det svenska informationsutrymmet.

Exiris granskar

En vinklad och ovetenskaplig syn på AD/HD presenteras ofta via media och myndigheter. Detta samtidigt som fenomen som fake news och konspirationsteorier diskuteras och kritiseras. Under denna flik visas granskningar som Exiris har gjort och som visar det stora hyckleri som förekommer i svenska medier.