VAD ÄR NATURLIGT FÖR MITT BARN? En introduktion till hur man som förälder kan ta hand om sitt barn på ett mer naturligt och biologiskt ursprungligt sätt.

Tomas Ljungberg, 2012 (ISBN 978-91-971514-3-6). Häftet är på 64 sidor.

En närmare presentation av boken

Vad är naturligt för mitt barn

Utifrån boken ”Människan, kulturen och evolutionen” kan man härleda att tidigt omhändertagande av späda och små barn är utomordentligt viktigt för att ge det uppväxande barnet en bra start i livet. Detta häfte ger dels en kortfattad teoribakgrund om det späda och lilla barnets känslomässiga behov, dels beskrivs hur man själv som förälder kan förbättra omhändertagandet av sitt barn genom att en rad praktiska tips ges som är lätta att omsätta i sitt liv. Häftet skrevs ursprungligen som ett kompendium till en utbildningsdag för personal som arbetar med föräldrar till små barn. Motsvarande föreläsning där häftet också har använts har författaren sedermera hållit vid upprepade tillfällen och på många olika platser i Sverige.