Följande tjänster kan Exiris Förlag och Konsult erbjuda


Föreläsningar och utbildningar

Tomas Ljungberg är en ofta anlitad föreläsare vid olika former av utbildningar. Han har tidigare haft tjänster vid flera olika universitet där undervisning ingått i tjänsten och då varit kursansvarig för flera universitetskurser. Hans pedagogiska upplägg brukade vara mycket uppskattat.

Han har även föreläst i en lång rad andra sammanhang utanför universitetsvärlden. En föreläsning/utbildning som TLj ofta hållit handlar om anknytning som en biologisk process och om det lilla och späda barnets biologiskt grundade känslomässiga behov. Även den biologiska och evolutionära bakgrunden till amning brukar ingå. Det lilla häftet "Vad är naturligt för mitt barn" skrevs ursprungligen som en sammanfattning av en sådan föreläsning/utbildning.

TLj har även vid många tillfällen föreläst om AD/HD och betydelsen av psykosociala faktorer för uppkomsten av AD/HD. Slutsatsen, liksom i hans bok, är att det inte är vetenskapligt hållbart att förklara uppkomst av AD/HD enbart i termer av biologiska felfunktioner i hjärnan. Han har också ofta föreläst om människans evolution, om jägare-samlare och om olika aspekter av det alternativa synsättet och dess tillämpningar.

Tomas Ljungbergs mer formella utbildning och forskning har mycket fokuserat på läkemedel som används inom psykiatrin. Han medverkade bland annat i många år i läkemedelskommittén i landstinget Sörmland och har föreläst upprepade gånger om psykofarmaka i många olika sammanhang.

De föreläsningar/utbildningar som TLj hållit har omfattat allt ifrån korta introduktionsföreläsningar på en timme till heldagsutbildningar. TLj har även varit ansvarig för mer omfattande utbildningsprogram på universitet och högskolor. Uppdragsgivare har varit regioner/landsting och kommuner, universitet och högskolor, privata utbildare samt näringslivet. Omfattning och innehåll i varje föreläsning/utbildning diskuteras och bestäms i samverkan med varje enskild uppdragsgivare.


KONSULTATIONER OCH PRIVAT RÅDGIVNING/VÄGLEDNING

Förutom som föreläsare och utbildare har Tomas Ljungbergs unika kunskap och insikt efterfrågats även i flera olika andra sammanhang. Ledarskap och organisation inom yrkeslivet går att belysa utifrån ett evolutionärt perspektiv. Idag förekommer stora avvikelser mellan yrkeslivets krav och människans biologiskt grundade behov och förutsättningar. Sådana avvikelser kan resultera i vantrivsel, konflikter och sjukskrivning, med en sämre fungerande arbetsplats som en konsekvens. TLj har anlitats som utbildare, konflikthanterare och/eller organisationsutvecklare, dels för att kunna skapa för människan optimala arbetsmiljöer där sådana problem förebyggs, dels för att hitta alternativa lösningar när sådana problem väl uppkommit.

I boken "Min väg till den ursprungliga ordningen" beskriver TLj grunden för hur varje enskild person kan använda insikter och kunskap från det alternativa synsättet för att åstadkomma reella förändringar i det egna livet. TLj har anlitats som coach, fungerat i en rådgivande roll och gett vägledning för personer som önskat omsätta det eosologiska perspektivet i sitt eget liv. Sådan privat rådgivning/coachning utformas individuellt efter personliga önskemål vad gäller omfattning och önskade mål att uppnå.

Mot bakgrund av TLj´s stora kunskap och erfarenhet av läkemedelsanvändning inom psykiatrin konsulteras han ofta i frågor som rör läkemedelsanvändning. Det kan både gälla på en mer organisatorisk nivå, till exempel läkemedelsanvändning på en viss klinik, men också vad gäller frågor från enskilda personer som önskar få en oberoende granskning av de läkemedel de har fått sig förskrivna. 

 Vid förfrågningar om föreläsningar, utbildningar, konsultationer, coachning eller privat rådgivningen går det bra att kontakta Exiris via vår epostadress eller med hjälp av formuläret på separat flik.