Övriga tjänster och uppdrag

FÖRELÄSNINGAR OCH UTBILDNINGAR

Tomas Ljungberg är en ofta anlitad föreläsare vid olika former av utbildningar. Han har tidigare bland annat arbetat som lärare vid olika universitet och högskolor. Han har också varit kursansvarig för flera olika universitetskurser. Hans pedagogiska upplägg brukar vara mycket uppskattat.

En föreläsning/utbildning som TLj ofta har hållit handlar om anknytning som en biologisk process och om det lilla och späda barnets biologiskt grundade känslomässiga behov. Även den biologiska och evolutionära bakgrunden till amning brukar ingå. Det lilla häftet "Vad är naturligt för mitt barn" skrevs ursprungligen som en sammanfattning av en sådan föreläsning/utbildning.

En annan föreläsning/utbildning som TLj har hållit vid många tillfällen handlar om betydelsen av psykosociala faktorer för uppkomst av AD/HD. Slutsatsen är att det inte är vetenskapligt hållbart att förklara uppkomst av AD/HD enkom i termer av biologiska felfunktioner i hjärnan. Dessa tolkningar finns noggrant redogjorda för i boken "AD/HD i nytt ljus; 13 år senare - var står vi idag", som nu finns i en reviderad och utökat nyutgåva .

TLj har också ofta föreläst om människans evolution, om jägare-samlare och om olika aspekter av det alternativa perspektivet.

De föreläsningar/utbildningar som TLj hållit har omfattat allt ifrån korta introduktionsföreläsningar på en timme till heldagsutbildningar. Uppdragsgivare har varit landsting och kommuner, universitet och högskolor, privata utbildare samt näringslivet. Omfattning och innehåll i sådana föreläsningar/utbildningar diskuteras och bestäms med varje enskild uppdragsgivare.

KONSULTATIONER OCH PRIVAT RÅDGIVNING/VÄGLEDNING

Förutom som föreläsare och utbildare har Tomas Ljungbergs unika kunskap och insikt också efterfrågats  i flera olika andra sammanhang, varav några nämns nedan.

Ledarskap och organisation inom yrkeslivet går att belysa utifrån ett evolutionärt perspektiv. Idag förekommer stora avvikelser mellan yrkeslivets krav och  människans biologiskt grundade behov och förutsättningar. Sådana avvikelser kan härledas resultera i vantrivsel, konflikter och sjukskrivning, med en sämre fungerande arbetsplats som en konsekvens. TLj har anlitats som utbildare, konflikthanterare och/eller organisationsutvecklare, dels för att kunna skapa för människan optimala arbetsmiljöer där sådana problem förebyggs, dels för att hitta alternativa problemlösningar när sådana problem väl uppkommit.

Ett viktigt område avhandlas i TLj´s  bok "Min väg till den ursprungliga ordningen", nämligen hur man kan använda insikter och kunskap från det alternativa perspektivet för att åstadkomma reella förändringar i sitt eget liv och för att kunna häva egna kapitulationer. Inom detta område har TLj fungerat i en rådgivande roll och gett vägledning för de som önskat omsätta det eosologiska perspektivet i sitt eget liv. Sådan privat rådgivning/vägledning utformas individuellt efter personliga önskemål vad gäller omfattning och önskade mål att uppnå.

 

Vid frågor om föreläsningar, utbildningar, konsultationer eller privat rådgivning, kontakta oss, t.ex. med hjälp av formuläret nedan.

OM FÖRFATTAREN

Tomas Ljungberg är född i början av 1950-talet. Han är utbildad läkare och har genomgått forskarutbildning vid Karolinska institutet i Stockholm. Han är docent i farmakologi vid samma institut. Som läkare har han arbetat inom barn- och vuxenpsykiatri och som forskare har han arbetat med neurovetenskaplig och etologisk forskning, bland annat med apor. Han har också arbetat med forskning på förskolebarns konflikthantering och med barn med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser. Under 6 år var han föreståndare för Centrum för Klinisk Forskning i landstinget Sörmland och då också adjungerad professor vid Uppsala universitet. I mer än 15 år var han ledamot av läkemedelskommittén i landstinget Sörmland. Han arbetar för närvarande med forsknings- och utvecklingsfrågor inom psykiatri. Han har skrivit en lång rad vetenskapliga artiklar, kapitel i vetenskapliga böcker samt flera böcker.

om Exiris Förlag och Konsult AB

Exiris Förlag och Konsult AB (Exiris FoKAB).

Organisationsnummer 556791-2626

Adress: Ringvägen 46, S-61170 Jönåker, Sverige

E-postadress: exiris (at)exiris.se


Kontaktformulär

© Copyright Exiris Förlag och Konsult AB